Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel ernstig. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en nemen hierbij de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze privacyverklaring in acht.
Het gebruik van onze website is doorgaans mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Indien er op onze website persoonsgegevens worden verzameld (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen), dan gebeurt dit indien mogelijk steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) veiligheidshiaten kan vertonen. Een totale bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
 
Cookies
De websites maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser opslaat.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde „sessiecookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw eindtoestel totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser bij uw volgende bezoek terug te herkennen.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren van cookies. Ook kunt u het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
 
Server-log-bestanden
De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-log-bestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Dit zijn:
browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
referrer-URL
hostnaam van de computer die toegang probeert te krijgen
tijdstip van de serveraanvraag
Deze gegevens kunnen niet worden gelinkt aan bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen bestaan voor onwettig gebruik.
 
Contactformulier
Indien u ons via het contactformulier aanvragen bezorgt, dan worden uw gegevens uit het
aanvraagformulier inclusief de door u daar opgegeven contactgegevens bij ons opgeslagen
met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het beantwoorden van eventuele aansluitende vragen. Deze gegevens geven wij niet door zonder uw toestemming.

 

Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.
Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
De opslag van Google-Analytics-cookies vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van het gebruiksgedrag, om zowel zijn internetaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

[Translate to Niederländisch:] Google Analytics deaktivieren

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie van de IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten, waar de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte van kracht is, eerst ingekort voordat het wordt doorgestuurd naar de VS. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren aan de beheerder van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie door Google van de via de cookie opgeslagen en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, doordat u de via de volgende link beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen doordat u op de volgende link klikt. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics uitschakelen.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst afgesloten voor de verwerking van ordergegevens en passen de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden aangemaakt die gegevens bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens komen voort uit op interesse gebaseerde reclame van Google en uit bezoekersgegevens van externe aanbieders. Deze gegevens kunnen niet worden gelinkt aan bepaalde personen. U kunt deze functie op ieder ogenblik uitschakelen via de weergave-instellingen in uw Google-account of u kunt algemeen bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven is in het punt “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.

XING

Onze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29- 32, 20354 Hamburg, Duitsland. Telkens bij het oproepen van een van de pagina’s van onze website die functies bevat van XING, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van XING. Voor zover wij weten worden er daarbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Er worden in het bijzonder geen IP-adressen opgeslagen en het gebruiksgedrag wordt niet geanalyseerd.
Meer informatie over gegevensbescherming en de XING Share-knop vindt u in de
privacyverklaring van XING op: www.xing.com/app/share

SSL-codering

Deze pagina gebruikt omwille van veiligheidsredenen en ter beveiliging van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld aanvragen die u naar ons als websitebeheerder verzendt, een SSL-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slot-symbool in uw browserregel.
Als de SSL-codering geactiveerd is, dan kunnen de gegevens die u naar ons doorstuurt niet door derden worden meegelezen.

Recht op informatie, verwijdering, blokkering

U hebt op ieder ogenblik recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doeleinde van de gegevensverwerking. Daarnaast hebt u eventueel ook recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en naar aanleiding van andere vragen met betrekking tot het thema persoonsgegevens kunt u steeds contact met ons opnemen via het adres dat aangegeven is in de openbare procedurelijst.

Functionaris voor gegevensbescherming
Wettelijk voorgeschreven functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Dipl.-Ing. Lars Ebertz in opdracht van de firma L-E-C.COM GmbH
Ober den Wiesen 17
D-35756 Mittenaar
Telefoon: +49/ (0)2778 6969 29
E-mail: datenschutz@l-e-c.com

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiematerialen wordt hiermee verboden. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongewenste toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spam-mails.

Nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij van u een e-mailadres nodig en informatie die ons in staat stelt om te controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief.
Om te verzekeren dat u akkoord gaat met de verzending van de nieuwsbrief, gebruiken wij de zogenaamde Double-Opt-in-methode. In het kader daarvan laat de potentiële ontvanger zich opnemen in een distributielijst. Vervolgens krijgt de gebruiker door middel van een bevestigingse-mail de mogelijkheid om de inschrijving met rechtszekerheid te bevestigen. Alleen wanneer deze bevestiging plaatsvindt, wordt het adres actief in de distributielijst opgenomen.
Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de aangevraagde informatie en aanbiedingen.
Als nieuwsbriefsoftware wordt Newsletter2Go gebruikt. Uw gegevens worden daarbij doorgegeven aan de firma Newsletter2Go GmbH. Het is daarbij verboden voor Newsletter2Go om uw gegevens te verkopen en te gebruiken voor andere doeleinden dan de verzending van nieuwsbrieven. Newsletter2Go is een Duitse gecertificeerde aanbieder die werd geselecteerd in overeenstemming met de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming.
Meer informatie vindt u hier: www.newsletter2go.de/informationen-newsletter-empfaenger/
De verstrekte toestemming voor de opslag van de gegevens en van het e-mailadres en voor het gebruik ervan met het oog op de verzending van de nieuwsbrief kunt u op ieder ogenblik herroepen, bijvoorbeeld via de "uitschrijven"-link in de nieuwsbrief.
 

Plug-ins en tools

Google Web Fonts

Deze website maakt voor de uniforme weergave van lettertypes gebruik van zogenaamde webfonts die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.
Voor dit doeleinde moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aantrekkelijke weergave van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien uw browser geen webfonts ondersteunt, dan wordt er een standaard lettertype van uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: www.google.com/policies/privacy/.